Atsiskaitomoji sąskaita – pagrindinė kredito unijos nario sąskaita, skirta atsiskaitymams. Sąskaita nemokamai atidaroma tapus kredito unijos nariu. Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės organizacijos, profesinių sąjungų organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos atsidaryti sąskaitas klredito unijoje gali netapdamos narėmis.
Turėdami atsiskaitomąją sąskaitą:
    • Galite gauti vienkartinius ir periodinius pervedimus (atlyginimą, pensiją, pašalpą, pajamas už parduotas prekes, žemės ūkio produkciją ir pan.)
    • Vykdyti mokėjimo pavedimus (už prekes, paslaugas, lizingo, draudimo įmokas)
    • Gauti pinigus grynaisiais
    • Sąskaitą grynais pinigais ar pavedimu gali papildyti ir kiti asmenys
    • Galite apmokėti telefonų, elektros, komunalinių paslaugų sąskaitas
Patogu ir studentui, ir verslininkui, ir žemdirbiui – visiems!
Operacijų ir paslaugų įkainiai:
GRYNŲJŲ PINIGŲ (KASOS) OPERACIJOS (Eur) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Grynųjų pinigų išėmimas * (nuo išimtos sumos) 0,60 proc. 0,60 proc.
* ) Pasiimant terminuotus ir taupomuosius indėlius iš šių sąskaitų ir pensijas išgryninimo mokestis neimamas.
Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas nemokamas
Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito nario/kliento vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas nemokamas
Grynųjų pinigų užsakymas Eurais nemokamas nemokamas
Įmokos už komunalines paslaugas  0,20 Eur  0,20 Eur
Grynųjų pinigų užsakymo anuliavimo mokestis  0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur   0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur
Monetų (eurų ir centų) keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus ar litų banknotų keitimas į monetas 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur
SĄSKAITOS APTARNAVIMAS (EUR ) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Sąskaitos atidarymas nemokamai nemokamai
Sąskaitos tvarkymas nemokamai nemokamai
Sąskaitos uždarymas nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA tarp  nario/kliento  savų sąskaitų  kredito unijoje nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į kitų    narių/klientų  sąskaitas (visas) kredito unijoje 0,40 Eur 0,40 Eur
Kredito pervedimas SEPA į  nario/kliento  sąskaitas (visas) kitose kredito unijos, kurios yra LCKU narės 0,60 Eur 0,60 Eur
Kredito pervedimas SEPA į nario/kliento/kito gavėjo sąskaitą kituose EUR bankuose(prie kasos langelio) 0,60 Eur 0,60 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA ( BEN, SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 11,00 Eur 11,00 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA (skubus BEN, SHA į ES, EEE ir kitas šalis) 18,00 Eur 18,00 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA (labai skubus BEN, SHA į ES, EEE ir kitas šalis) 41,00 Eur 41,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš LT, ES ir EEE šalių  0,41 Eur  0,41 Eur
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš kitų šalių 3,00 Eur 3,00 Eur
Už pensijų ir soc. pašalpų įskaitymą į sąskaitą kredito unijoje nemokamai nemokamai
Kredito pervedimo SEPA anuliavimas  1,45 Eur  1,45 Eur
Lėšų perkėlimas pagal narių/klientų prašymus tarp savo  sąskaitų*** nemokamai nemokamai
Arešto orderių apdorojimo mokestis 0,87 Eur 0,87 Eur
INTERNETINĖS  BANKININKYSTĖS PASLAUGOS (I-UNIJA) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Slaptažodžių koretelės išdavimas nemokamai nemokamai
Pirminio slaptažodžio atstatymas nemokamai nemokamai
Pervedimai tarp  nario/kliento  savų sąskaitų  kredito unijoje per i-unija (internu) nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į kitų    narių/klientų  sąskaitas (visas) kredito unijoje per i-unija (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Kredito pervedimas SEPA į  nario/kliento  sąskaitas (visas) kitose kredito unijos, kurios yra LCKU narės per i-unija 0,30 Eur 0,30 Eur
Kredito pervedimas SEPA į nario/kliento/kito gavėjo sąskaitą kituose bankuose(per i-unija) 0,30 Eur 0,30 Eur
Daugiau nei vienos identifikavimo kodų (slaptažodžių) kortelės išdavimas, taip pat prarastos ar sugadintos identifikavimo kodų kortelės pakeitimas  1,45 Eur  1,45 Eur
 Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA
KITOS SĄSKAITŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Sąskaitos išrašas už einamą ir praėjusią  dieną * bei  mėnesį (visos sąskaitos) nemokamai nemokamai
Sąskaitos išrašas už kliento nurodytą periodą** (visos sąskaitos) 1,00 Eur 1,00 Eur
Sąskaitos išrašo siuntimas  paštu (registruotu laišku) 1,50 Eur 1,50 Eur
Sąskaitos išrašo siuntimas  paštu (neregistruotu laišku) 0,70 Eur 0,70 Eur
ČEKIŲ KNYGELĖS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Čekių knygelės išdavimo kaina 3,00 Eur 3,00 Eur
PASKOLŲ IŠDAVIMAS IR ADMINISTRAMIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Paskolų, kredito linijų, kredito limitų ir overdraftų administravimo mokestis:
Iki 10.000,00 Eur 1 % (nuo sumos),             min 10 ,00 Eur 1 % (nuo sumos),             min 10 ,00 Eur
virš 10.000,00 Eur iki 30.000,00  Eur 0,70 % (nuo sumos, min 100,00 Eur) 0,70 % (nuo sumos, min 100,00 Eur)
virš 30.000,00 Eur 0,50 % (nuo sumos, min. 210,00 Eur) 0,50 % (nuo sumos, min 210,00 Eur)
Sutarties sąlygų pakeitimas (palūkanų peržiūrėjimas, keitimas, grąžinimo termino keitimas) 30,00 Eur 30,00 Eur
Naujo kredito grąžinimo grafiko sudarymas klientui pageidaujant 6,00 Eur 6,00 Eur
Dokumentų iš įvairių bazių analizės mokestis 10,00 Eur 15,00 Eur
Turto vertinimo (apžiūros) mokestis, kai atlieka paskolų komitetas Anykščių raj.ribose 40,00 Eur 40,00 Eur
Įkeičiamo turto vertinimas, kai įkeičiamas turtas yra už Anykščių rajono ribų 60,00 Eur 60,00 Eur
Skubus skolininko būklės vertinimas (atliekamas per 2 d.d.) dėl paramos gavimo iš NMA 145,000 Eur 145,000 Eur
Hipotekos ir/ar įkeitimo lakšto išregistravimas 8,00 Eur 8,00 Eur
 Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA  20,00 Eur 20,00 Eur
GARANTIJOS SUTEIKIMAS IR APTARNAVIMO MOKESČIAI Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Mokestis už Garantijos suteikimą (vienkartinis) nuo suteiktos garantijos sumos 1,00% 1,00%
Įsipareigojimų pagal garantiją įvykdymas nuo suteiktos garantijos sumos 1,00% 1,00%
PAŽYMŲ, KOPIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Išrašas apie asmenį iš Gyventojų registrų tarnybos  prie LR VRM 1,00 Eur 1,00 Eur
Pavedimų kopijos valstybinėms įstaigoms (NMA ir kt.) 1,00 Eur 1,00 Eur
Pažymos nariams dėl paskolos suteikimo, paveldėjimo, sąskaitų likučių ir kitos nariui prašant ( ŽŪPG, notarui, advokatui ir t.t.) 10,00 Eur 10,00 Eur
Kitų įvairių nario finansinių archyvinių dokumentų kopijų patvirtinimas ir/ar išdavimas 10,00 Eur 10,00 Eur
 Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA  20,00 Eur  20,00 Eur
TAIKOMI ĮKAINIAI NE KREDITO UNIJOS NARIAMS
Vietiniai kredito pavedimai eurais (grynaisiais pinigais) 1,20 Eur 1,20 Eur
Įmokos už komunalines paslaugas grynaisiais pinigais 0,60 Eur 0,60 Eur
* Išrašas už praėjusią dieną rengiamas tik nario prašymu. Įprastai sąskaitos išrašas rengiamas pasibaigus mėnesiui.
** Išrašas už kliento nurodytą periodą ( metus, ketvirtį ar kitą laikotarpį)
*** Nesant lėšų sąskaitose šešių mėnesių laikotarpyje pateiktas nario/kliento prašymas dėl lėšų perkėlimo netenka galios

Svarbi informacija

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Informacija kredito unijų indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.