Įmoka už komunalinius patarnavimus tik 0.10 Eur

Ar žinojote, kad Anykščių kredito unijos nariams įmoka už telekomunikacijų, komunalines  ir kitas paslaugas tik 0.10 Eur  ?
Daugiau apie tai galite sužinoti atvykę į kredito uniją arba telefonu 8 381 59290

Geros palūkanos už indėlius!

Anykščių kredito unijoje už savo terminuotąjį indėlį visada gausite geras palūkanas!
Už terminuotus indėlius mokame iki 1,50 proc. metines palūkanas!

Kreditinės kortelės

Pritrūkote pinigų, o alga dar ne greitai?
Įsigykite MasterCard Standard kreditinę kortelę ir išpildykite daugiau nei tris norus!

Dėl persiunčiamų lėšų įskaitymo į sąskaitą kainodaros

Įgyvendinant Mokėjimų įstatymo  9 str. 3 d. nuostatas, informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. nariams, nepasirinkusiems pagrindinės sąskaitos Anykščių kredito unijoje, bei visiems juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo to iš kokio mokėjimo paslaugų teikėjo yra...

Pagrindinė mokėjimo sąskaita

Primename, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. nariai (fiziniai asmenys) galės pasirinkti pagrindinę mokėjimo sąskaitą Anykščių kredito unijoje už 1,5 Eur mėn. mokestį (nepasiturintiems gyventojams – 0,75 Eur), už kurį gaus  šį paslaugų krepšelį: Sąskaitos atidarymas;...