8 381 59290 anyksciai@lku.lt

2018 m. lapkričio 19 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
  2. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
  3. Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
  4. Įgaliojimų Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
  5. Anykščių kredito unijos valdybos narių rinkimas.
  6. Anykščių kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2018 m. lapkričio 12 d.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. lapkričio 27 d. 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  pagal tą pačią darbotvarkę.