8 381 59290 anyksciai@lku.lt
Atsiskaitomoji sąskaita – pagrindinė kredito unijos nario sąskaita, skirta atsiskaitymams. Sąskaita nemokamai atidaroma tapus kredito unijos nariu. Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės organizacijos, profesinių sąjungų organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos atsidaryti sąskaitas klredito unijoje gali netapdamos narėmis.
Turėdami atsiskaitomąją sąskaitą:
    • Galite gauti vienkartinius ir periodinius pervedimus (atlyginimą, pensiją, pašalpą, pajamas už parduotas prekes, žemės ūkio produkciją ir pan.)
    • Vykdyti mokėjimo pavedimus (už prekes, paslaugas, lizingo, draudimo įmokas)
    • Gauti pinigus grynaisiais
    • Sąskaitą grynais pinigais ar pavedimu gali papildyti ir kiti asmenys
    • Galite apmokėti telefonų, elektros, komunalinių paslaugų sąskaitas
Patogu ir studentui, ir verslininkui, ir žemdirbiui – visiems!
Operacijų ir paslaugų įkainiai:
GRYNŲJŲ PINIGŲ (KASOS) OPERACIJOS (Eur) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Grynųjų pinigų išėmimas * (nuo išimtos sumos) 0,80 proc. 0,80 proc.
* ) Pasiimant terminuotus ir taupomuosius indėlius bei VSDFV lėšas, grynųjų pinigų išėmimas netaikomas
Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas nemokamas
Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito nario/kliento vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas nemokamas
Grynųjų pinigų užsakymas Eurais nemokamas nemokamas
Įmokos už komunalines paslaugas  0,20 Eur  0,20 Eur
Grynųjų pinigų užsakymo anuliavimo mokestis  0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur   0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur
Monetų (eurų ir centų) keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus ar litų banknotų keitimas į monetas 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur
SĄSKAITOS APTARNAVIMAS (EUR ) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Sąskaitos atidarymas nemokamai nemokamai
Sąskaitos tvarkymas nemokamai nemokamai
Sąskaitos uždarymas nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (skyriuje) nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (skyriuje) 0,40 Eur 0,40 Eur
Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU nare, sąskaitą (skyriuje) 0,90 Eur 0,90 Eur
Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) 0,90 Eur 0,90 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA neskubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 11,00 Eur 11,00 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA skubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 18,00 Eur 18,00 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA labai skubus (SHA į  kitas šalis ne ES, EEE) 41,00 Eur 41,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas  0,41 Eur  0,41 Eur
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš kitų šalių 3,00 Eur 3,00 Eur
Už pensijų ir soc. pašalpų įskaitymą į sąskaitą kredito unijoje nemokamai nemokamai
Kredito pervedimo SEPA anuliavimas  1,45 Eur  1,45 Eur
Lėšų perkėlimas pagal narių/klientų prašymus tarp savo  sąskaitų*** nemokamai nemokamai
Arešto orderių apdorojimo mokestis 0,87 Eur 0,87 Eur
INTERNETINĖS  BANKININKYSTĖS PASLAUGOS (I-UNIJA) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai nemokamai
Pirminio slaptažodžio atstatymas nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (internetu) nemokamai nemokamai
Kredito pervedimas SEPA į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU narė, sąskaitą (internetu) 0,30 Eur 0,30 Eur
Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) 0,30 Eur 0,30 Eur
Informavimas SMS žinute apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk.  0,10 Eur  0,10 Eur
KITOS SĄSKAITŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Sąskaitos išrašas už einamą ir praėjusią  dieną * nemokamai nemokamai
Sąskaitos išrašas už kliento nurodytą periodą už vieną lapą** 0,20 Eur 0,20 Eur
Sąskaitos išrašo siuntimas  paštu (registruotu laišku) 2,00 Eur 2,00 Eur
ČEKIŲ KNYGELĖS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Čekių knygelės išdavimo kaina 3,00 Eur 3,00 Eur
PASKOLŲ IŠDAVIMAS IR ADMINISTRAMIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Paskolų, kredito linijų, kredito limitų ir overdraftų administravimo mokestis:
Iki 10.000,00 Eur 1,50 % (nuo sumos),             min 30 ,00 Eur 2,00 % (nuo sumos),             min 100 ,00 Eur
virš 10.000,00 Eur iki 30.000,00  Eur 1,00 % (nuo sumos, min 150,00 Eur) 1,50 % (nuo sumos, min 200,00 Eur)
virš 30.000,00 Eur 0,70 % (nuo sumos, min. 300,00 Eur) 1,00 % (nuo sumos, min 450,00 Eur)
Sutarties sąlygų pakeitimas (palūkanų peržiūrėjimas, keitimas, grąžinimo termino keitimas) 100,00 Eur 100,00 Eur
Dokumentų iš įvairių bazių analizės mokestis 15,00 Eur 20,00 Eur
Turto vertinimo (apžiūros) mokestis, kai atlieka paskolų komitetas 50,00 Eur 50,00 Eur
Skubus skolininko būklės vertinimas (atliekamas per 2 d.d.) dėl paramos gavimo iš NMA 145,000 Eur 145,000 Eur
Hipotekos ir/ar įkeitimo lakšto išregistravimas 10,00 Eur 10,00 Eur
GARANTIJOS SUTEIKIMAS IR APTARNAVIMO MOKESČIAI Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Mokestis už Garantijos suteikimą (vienkartinis) nuo suteiktos garantijos sumos 1,00% 1,00%
Įsipareigojimų pagal garantiją įvykdymas nuo suteiktos garantijos sumos 1,00% 1,00%
PAŽYMŲ, KOPIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Išrašas apie asmenį iš Gyventojų registrų tarnybos  prie LR VRM 1,00 Eur 1,00 Eur
Pavedimų kopijos valstybinėms įstaigoms (NMA ir kt.) 1,00 Eur 1,00 Eur
Pažymos nariams dėl paskolos suteikimo, paveldėjimo, sąskaitų likučių ir kitos nariui prašant ( ŽŪPG, notarui, advokatui ir t.t.) 10,00 Eur 10,00 Eur
Kitų įvairių nario finansinių archyvinių dokumentų kopijų patvirtinimas ir/ar išdavimas 10,00 Eur 10,00 Eur
 Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA  50,00 Eur  50,00 Eur
TAIKOMI ĮKAINIAI NE KREDITO UNIJOS NARIAMS
Vietiniai kredito pavedimai eurais (grynaisiais pinigais) 3,00 Eur 3,00 Eur
Įmokos už komunalines paslaugas grynaisiais pinigais 0,60 Eur 0,60 Eur
* Išrašas už praėjusią dieną rengiamas tik nario prašymu.
** Išrašas už kliento nurodytą periodą ( mėnesį, metus, ketvirtį ar kitą laikotarpį) . Jeigu narys nesinaudoja Internetinės bankininkystės sistema, Narys turi teisę, atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti Išrašą, kuriame narys pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.
*** Nesant lėšų sąskaitose šešių mėnesių laikotarpyje pateiktas nario/kliento prašymas dėl lėšų perkėlimo netenka galios

Svarbi informacija

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Informacija kredito unijų indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.