8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Valdymas

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darbą negauna.Valdymo organų nariai 2019 m. kovo mėnesio visuotiniame narių susirinkime išrinkti ketverių metų kadencijai.

Valdyba

Birutė Visminienė (Valdybos pirmininkė)

Virginijus Vaičionis

Kristina Vogulienė

Domantas Makauskas

Renata Cimbalistienė

Janina Gubanova

Jonas Mikalkevičius

Paskolų komitetas

Alvydas Jurkėnas (Komiteto pirmininkas)
Eugenija Stankevičienė
Birutė Daunoravičienė
Vitalijus Petronis
Valentinas Šedys