8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Skirtumai nuo bankų

Požiūris į pelną

Bankai yra pelno siekiančios kredito įstaigos, kurios dirba tam, kad uždirbtų kuo didesnį pelną. kredito unijos dirba savo narių labui ir uždirbtą pelną paskirsto siūlydamos aukštesnes palūkanas už indėlius ir patrauklias paskolų palūkanas. jei kredito unija dirba pelningai, pelnas paskirstomas visiems nariams pagal apyvartą, o ne keliems pajininkams pagal turimą pajų skaičių.

Savanoriškumas

Kredito unijų judėjimas buvo pradėtas tūkstančių žmonių, kurie be atlygio dirbo kredito unijų labui ir tikėjo, kad kredito unijos yra reikalingos žmonėms ir gali pasiūlyti geresnes paslaugas nei bankuose. Ir šiandien šimtai žmonių žmonių dirba visuomeniniais pagrindais kredito unijų valdybose, paskolų komitetuose ir stebėtojų tarybose.

Bendruomeniškumas

Kredito unijos narių sukaupti pinigai neišeina iš bendruomenės – paskolos teikiamos tik kredito unijos nariams – tai padeda vystyti kaimų, miestelių bendruomenių ekonomiką. Žmonės pradeda ir plečia verslus, sukuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, o sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir neiškeliauja, kaip bankuose, į užsienio šalis.