8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Apie mus

Kas yra kredito unija?

Anykščių kredito unija – yra kooperatinė, narių valdoma kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis, vystyti ir remti verslus bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, išmintingai skolintis ir padėti žmonėms susikurti gerovę.

Anksčiau kredito unijos paprastai buvo vadinamos žmonių arba bendruomeniniais bankais, smulkaus kredito draugijomis. Kredito unija veikia pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą. Licenciją kredito unijos veiklai išduoda ir ją prižiūri Lietuvos bankas.

Kredito unijų paslaugos

Kredito unijos nariams teikia šias paslaugas:

  • Įvairių rūšių taupymo, einamosios sąskaitos ir terminuotieji indėliai
  • Paskolos verslui, žemės ūkiui, būstui, pastatų statybai, pirmo būtinumo prekėms, automobiliui, buitinei technikai, baldams, studijoms, atostogoms ir kitiems tikslams.
  • Mokėjimų pavedimai
  • Komunalinių mokesčių aptarnavimas
  • Debetinės ir kreditinės mokėjimo kortelės
  • Internetinė bankininkystė