LKU kredito unijų grupė 2020-aisiais sėkmingai augino veiklos rodiklius. Nepaisant ekonomikai mestų iššūkių, konsoliduota kredito unijų grupė per praėjusius metus uždirbo beveik 2,6 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – kone 1,8 karto daugiau nei 2019-aisiais (1,4 mln. Eur). Taip pat didintos kreditavimo apimtys, su atsarga tenkinti veiklos riziką ribojantys normatyvai.

Iššūkiai kredito unijų beveik nepalietė

Didiesiems finansų rinkos dalyviams 2020-aisiais susidūrus su smukusiomis pajamomis ir didesniais atidėjimais blogoms paskoloms, LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), praneša apie augusį pelną.

Neaudituotais duomenimis, per keturis 2020 m. ketvirčius konsoliduota grupė uždirbo beveik 2,6 mln. Eur grynojo pelno. Analizuojant pajamų struktūrą, 18,8 mln. Eur sudarė grynosios palūkanų pajamos. Tuo tarpu LCKU per keturis šių metų ketvirčius grynųjų palūkanų pajamų uždirbo 2,6 mln. Eur.

Be to, LKU kredito unijų grupės bendras konsoliduotas turtas gruodžio 31 d. siekė 565 mln. Eur sumą. Šis rodiklis nuo metų pradžios išaugo 113,4 mln. Eur, o daugiausia – net 10,8 proc. – per paskutinį ketvirtį. Visą grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per pastaruosius metus išaugo 63 proc. – iki 203,3 mln. Eur.

„Džiugu, kad praėjusiais metais mums pavyko susitelkti ir LKU kredito unijų grupėje rasti vieningus sprendimus, padėjusius tiek kredito unijoms užtikrinti savo veiklą, tiek mūsų nariams ištverti ekonomiškai sudėtingą laikotarpį.

Nors COVID-19 neturėjo reikšmingos įtakos veiklos rodikliams, neatmetame galimybės, kad pandemijos pasekmės mus gali pavyti ateityje. Dėl to didelį dėmesį skiriame visos kredito unijų grupės rezervų bei kapitalo bazės stiprinimui, kad kredito unijos galėtų užtikrinti savo finansinį stabilumą bei tinkamą gyventojų, verslo, ūkio subjektų kreditavimą ir ateityje“, – teigia Mindaugas Vijūnas, LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.

Tiek LCKU, tiek konsoliduota LKU kredito unijų grupė 2020 m. su atsarga vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus. Neaudituotais duomenimis LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 28,3 proc. (normatyvas – 13,2 proc.), o LKU konsoliduotos grupės – 15,45 proc. (normatyvas – 11,8 proc.).

Augo būsto kreditų poreikis

Nors koronaviruso pandemija turėjo įtakos gyventojų būsto pirkimo tendencijoms, tačiau remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, praėjusių metų antroje pusėje mušti rekordai pagal NT sandorių skaičių – didžiausi per pastaruosius metus. Tokios tendencijos atsispindėjo ir LKU kredito unijų grupėje 2020-aisiais augusiomis kreditavimo apimtyse.

Grynoji konsoliduotos LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė 2020 m. ketvirto ketvirčio pabaigoje sudarė beveik 415 mln. Eur, o tai – 18,8 proc. daugiau nei 2019-ųjų pabaigoje. Kreditai būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti sudarė 55,7 mln. Eur portfelio, o tai yra 17 proc. daugiau nei metais anksčiau.

„Praėjusiais metais stebėjome tendenciją, kad dėl koronaviruso pandemijos didžioji dalis gyventojų nekoregavo planų įsigyti, statyti arba atnaujinti būstą. Priešingai – būsto kreditų poreikis augo, o mažesnis išlaidavimas dėl galiojančių suvaržymų tapo proga taupyti ir dalį pajamų atidėti pradiniam įnašui“, – dėmesį atkreipia M. Vijūnas.

Verslo ir žemės ūkio kreditavimas

Praėjusiais metais LKU grupei priklausančios kredito unijos solidarizavosi su kitomis Lietuvos bankų asociacijai priklausančiomis finansų įstaigomis ir pasirašė paskolų moratoriumą, galiosiantį iki šių metų kovo 31 d. Pagal jį gyventojams ir verslui, susidūrusiems su COVID-19 pandemijos pasekmėmis, suteikta galimybė atidėti turimų paskolų grąžinimą.

Skaičiuojama, kad gruodžio 31 d. konsoliduotoje grupėje dėl pandemijos atidėtos paskolos sudarė 27,1 mln. Eur, iš kurių 17,2 mln. Eur buvo pritaikytos moratoriumo sąlygos. Daugiausia atidėjimų patvirtinta verslo subjektams, o tiksliau – nekilnojamojo turto vystymo, apgyvendinimo ir maitinimo, administracijos ir aptarnavimo paslaugas teikiantiems verslo klientams.

Kredito unijos finansavo smulkiojo ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves. Per 2020 m. kreditai suteikti verslo klientams sudarė 22 proc. viso paskolų portfelio, o žemės ūkiui – 23 proc. Taip pat per 2020 m. buvo suteikti 223 kreditai naujam verslui pradėti ar plėsti pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ už 4,3 mln. Eur. Per visą skolinimo laikotarpį pagal šią priemonę jau suteiktos 1104 paskolos už 19,6 mln. Eur sumą.

Indėlių portfelis augo 24 %

2020 m. vyravęs ekonominis neapibrėžtumas dar labiau išryškino taupymo svarbą. Gruodžio 31 d. neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės indėlių portfelio suma, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, siekė 495,5 mln. Eur, kurio didžiausią dalį – 62 % arba 304,8 mln. Eur – sudarė terminuotieji indėliai. Visas indėlių portfelis per keturis praėjusių metų ketvirčius paaugo beveik ketvirtadaliu, t. y. 24 proc.

„Šiandien indėliai yra vienas paprasčiausių ir mažiausios rizikos būdų investuoti bei už turimas santaupas gauti palūkanas, kurias kredito unijos siūlo patrauklias ir konkurencingas“, – sako LCKU vadovas M. Vijūnas ir primena, kad visos 45 LKU grupės kredito unijos ir jas prižiūrinti LCKU dalyvauja indėlių draudimo sistemoje.