8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Visą pasaulį apėmusi koronaviruso (COVID-19) pandemija privertė daugelio šalių, taip pat ir Lietuvos, vyriausybes imtis precedento neturinčių priemonių: sienų kontrolės, karantino, judėjimo apribojimų. Visa tai neišvengiamai paveikė daugelio gyvenimą, sustabdė šimtų įmonių veiklą, tūkstančiai žmonių prarado darbus arba turėjo išeiti į prastovas.

Matome ir suprantame, kad šiandien daugeliui mūsų klientų svarbus tapo ne pelnas, o išgyvenimas, galimybė sumokėti savo darbuotojams atlyginimus, o ne vykdyti plėtros projektus.

Nuo pirmosios karantino dienos kiekvieną dieną dirbame siekdami palengvinti Jūsų rūpesčius, lanksčiai ieškome Jums tinkančių sprendimų, peržiūrime mokėjimų grafikus, solidarizuojamės su Jumis.

Siekdami dar labiau palengvinti Jums tekusią naštą prisijungėme prie valstybės paramos nuo pandemijos nukentėjusiam verslui, kurią skirsto ir administruoja nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA. Galite išvengti biurokratinių kliūčių ir nepatogumų: kreipkitės į mus ir mes pasirūpinsime, kad parama pasiektų Jus kuo greičiau ir kuo palankesnėmis sąlygomis.

Be to, prisidėdama prie pagalbos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui LKU kredito unijų grupė, bendru moratoriumu įsipareigojo, nekeisdama sutarčių sąlygų ir palūkanų, iki 6 mėnesių atidėti paskolų mokėjimus įmonėms.

Valstybės skatinimo priemonės nuo koronaviruso nukentėjusiems verslams

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Kas gali kreiptis paramos? Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, kurie:

 • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc.;
 • Veikia Lietuvos Respublikoje;
 • Yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų sąrašą;
 • Yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su Paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • Jiems nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jie nėra restruktūrizuojami.

Kas negali kreiptis paramos? 

 • SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
 • SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
 • SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 • SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kokia maksimali paramos suma? Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur.

Kokia maksimali paskolos trukmė? Iki 24 mėn.

Kam gali būti panaudota parama?

 • Minimaliems  mėnesiniams mokėjimams padengti;
 • Darbuotojų darbo užmokesčiui;
 • Nekilnojamo turto nuomai;
 • Komunalinėms išlaidoms;
 • Paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kam negalima panaudoti lėšų? 

 • Finansavimas negali būti skirtas investicijoms į Nefinansuotinus subjektus;
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
 • Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kur kreiptis? Į arčiausiai Jūsų esančią, programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.

Portfelinės garantijos paskoloms 2

Kas gali kreiptis paramos? Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, ir didelėms įmonėms, kurios:

 • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų;
 • Veikia Lietuvos Respublikoje.

Kas negali kreiptis paramos?

 • SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
 • SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
 • SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 • SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kokia maksimali paramos suma? Garantuojamų paskolų suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 5 000 000 Eur.

Kokia maksimali paskolos trukmė? Iki 72 mėn.

Kokioms paskoloms gali būti suteikta garantija?

 • Jau suteiktoms negarantuotoms investicinėms (įskaitant išperkamosios nuomos sandorius) ir apyvartinėms (išskyrus atgręžtinius išperkamosios nuomos sandorius) paskoloms, kurių grąžinimo grafikai buvo keičiami po 2020 m. kovo 16 d., jei paskolos gavėjui nebuvo bloginamos paskolos grąžinimo sąlygos, t. y. nebuvo didinama palūkanų norma ar sutrumpintas paskolos grąžinimo terminas;
 • Naujoms apyvartinėms paskoloms (įskaitant atgręžtinius išperkamosios nuomos sandorius), skirtoms įmonių likvidumui palaikyti, suteiktoms po 2020 m. kovo 16 dienos.

Kur kreiptis? Į arčiausiai Jūsų esančią, programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.

 

Pagalbos nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams programoje, kurią skirsto ir administruoja nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA, dalyvaujančios LKU grupės kredito unijų sąrašas.

Moratoriumas juridiniams asmenims

LKU kredito unijų grupė, siekdama palengvinti klientų, susiduriančių su sunkumais dėl COVID-19 padėtį, bendru moratoriumu įsipareigojo, nekeisdama sutarčių sąlygų ir palūkanų, iki 6 mėn. atidėti paskolų mokėjimus įmonėms. Moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių suma vienai įmonių grupei, įskaitant ūkininkų ūkius, sudaro iki 5 mln. eurų.

Individualiai bus sprendžiama tik dėl tų klientų, kurie neatitinka moratoriumo sąlygų arba jau iki 2020 m. kovo 16 d. turėjo reikšmingų įsipareigojimų vykdymo vėlavimų.

Kada įsigalioja moratoriumas? Moratoriumas įsigalioja 2020 m. balandžio 24 d. ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d.

Kur kreiptis? Dėl įmokų atidėjimo kviečiame kreiptis į savo kredito uniją, visų jų sąrašą rasite šioje nuorodoje.

 

Daugiau apie paskolų juridiniams asmenims moratoriumą skaitykite Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.