8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Kredito unijos – tai „bankeliai“ su širdimi, kur visas dėmesys ir nauda nukreipta išskirtinai tik žmogui (Regina Piečaitienė)

Kasmet trečiąjį spalio ketvirtadienį 235 milijonai pasaulio gyventojų mini Tarptautinę kredito unijų dieną. Tai diena, kai kredito unijos ir jos nariai dalijasi patirtimi ir pasiekimais, prisimena kredito unijų judėjimo istoriją, nelengvą, tačiau ryžtingą darbą jas steigiant bei puoselėjant jų nepriklausomą dvasią.

Brangūs nariai, – tai šventė visų Jūsų ir mūsų kartu!

Kredito unijos yra demokratiškos, kooperatiniais pagrindais valdomos finansinės įstaigos, kurių sprendimus lemia paprasti žmonės, o ne pinigai. Kiekvienas kredito unijos narys yra dalis šios finansinės įstaigos, kuris išreiškia savo nuomonę balsuodamas Visuotiniame narių susirinkime. Narystė – tai pagrindinis turtas ir esminis aspektas, skiriantis kredito unijas nuo bankų.

Šiandien Lietuvoje veikia 67 kredito unijos, kurios vienija per 158 tūkstančių narių. 50 šalies kredito unijų priklauso Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupei. Tai pirmoji įsteigta centrinė unija Lietuvoje, vienijanti daugumą Lietuvos kredito unijų. Kredito unijos priklauso ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos, kuri vienija kredito unijas, atstovauja bei gina jų interesus.

Pirmąjį 2018 m. pusmetį kredito unijų sektoriaus veikla buvo pelninga: turtas padidėjo 1,7 procentų ir sudarė 678,5 milijonus eurų. O tai 2,5 procentų Lietuvos bankų (šalies kreditinės – finansinės sistemos) turto. Bendras Kredito unijų veiklos rezultatas – 2,3 milijonai eurų.

2018 metai žymi kredito unijų reformos pabaigą, kai pagal valstybės nustatytą tvarką, visos kredito unijos privalėjo integruotis ir tapti vienos iš Centrinės kredito unijos nare, arba pradėti persitvarkymo procedūrą į banką.

Žengiant per šį reformos slenkstį, kredito unijos reorganizuojasi – jungiasi. Šio proceso tikslas – veiklos masto ekonomikos teigiamas poveikis kredito unijų veiklos efektyvumui, kaštų mažinimui, pelningumui ir kapitalo kaupimo galimybėms.

Kredito unijos žengia žingsnis į žingsnį su šiuolaikinėmis technologijomis, prisitaikydamos prie narių (klientų) poreikių. Jau eilę metų išduodamos debetines ir kreditines kortelės, teikiamos internetinės bankininkystės paslaugos, sėkmingai dirbama SEPA (bendra mokėjimų eurais erdvė) sistemoje. Kredito unija teikia visas būtiniausias finansines paslaugas. Tiek gyventojai, tiek smulkios ir vidutinės įmonės, kooperatyvai, visuomeninės ar religinės organizacijos, asociacijos, fondai gali patogiai naudotis finansinėmis paslaugomis. Patrauklios skolinimosi sąlygos, konkurencingos ir didesnės indėlių palūkanų normos. Kredito unijos tikslas – padėti vystyti ir plėtoti vietos verslą, ūkius, padėti nelaimėje, išpildyti dirbančio žmogaus svajonę…

Anykščių kredito unija unija jau 18 metų yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) nare ir aktyviai dalyvauja jos valdyme.

Anykščių kredito unija globoja rajono bendruomenes bei visuomenines organizacijas, kasmet skirdama finansinę paramą reikalingo veiklai inventoriaus įsigijimui, švenčių rengimui.

Anykščių kredito unija, vienydama beveik tris tūkstančius narių ir sukaupusi 12 mln. turto, maloniai kviečia prisijungti prie mūsų bendruomenės – tapti nariu ir aktyviai naudotis unijos paslaugomis. Teikiant finansinę savitarpio pagalbą, bus dar labiau ugdomas bendruomeniškumas, o tuo pačiu palaikoma patraukli kooperacijos idėja.

Anykščių kredito unijos administracija