Anykščių kredito unijoje galite naudotis keliais kaupiamaisiais indėliais: vaiko sąskaita, tikslinio taupymo indėliu, ir ilgalaikiu kaupiamuoju indėliu.
Vaiko sąskaita
Šis indėlis skirtas sukaupti pinigų sumai, skirtai Jūsų vaikams. Indėlis atidaromas Jūsų vaiko naudai ir pinigai yra kaupiami, kol Jūsų vaikas sulauks pilnametystės.
Metinė palūkanų norma eurais – 1,00 %
 

Tikslinio taupymo indėlis

Tai indėlis – taupymo planas. Jūs nusprendžiate, kokiam tikslui norite sukaupti pinigus – kelionei, būsto remontui, mokslams, dovanoms, automobiliui ir panašiai. Atsidarydami sąskaitą, galite pasirinkti laiką ar sumą, kurią norite sutaupyti. Sutaupyti bus tikrai lengva, nes Jūs įnešinėsite į indėlio sąskaitą pastovius įnašus (kas dvi, tris ar keturias savaites). Prieš nuspręsdami, kaip taupysite, nurodysite, kokia suma pastoviai papildysite indėlio sąskaitą taupymo programos metu.

Šią sąskaitą tikrai verta atsidaryti, nes palūkanos beveik prilygsta terminuotojo indėlio palūkanoms ir nereikia didelės sumos, norint susitaupyti – svarbiausia suplanuoti ir pradėti!

Metinė palūkanų norma eurais – 0.30 %

Ilgalaikis kaupiamasis indėlis

Tai pinigai, skirti užtikrinti Jūsų ateičiai, kuomet pensijos gali nepakakti. Pats suplanuosite, kiek sutaupysite sulaukę pensijinio amžiaus.

Metinė palūkanų norma eurais – 0,70 %

Informacija kredito unijų indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.