Valdymas

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darba negauna.Valdymo organų nariai 2015 m. kovo mėnesio visuotiniame narių susirinkime išrinkti ketverių metų kadencijai.

Stebėtojų taryba

Andrius Mackonis   (Stebėtojų tarybos pirmininkas)
Vida Turčinavičienė
Virginija Sabalienė

Valdyba

Birutė Visminienė (Valdybos pirmininkė)
Svajonė Žąsinienė
Virginijus Vaičionis
Kristina Vogulienė
Domantas Makauskas

Paskolų komitetas

Alvydas Jurkėnas (Komiteto pirmininkas)
Eugenija Stankevičienė
Birutė Daunoravičienė
Vitalijus Petronis
Gintaras Šinkūnas