Valdymas

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darba negauna.Valdymo organų nariai 2015 m. kovo mėnesio visuotiniame narių susirinkime išrinkti ketverių metų kadencijai. (R. Cimbalistienė išrinkta 2017 m. kovo mėn).

Valdyba

Birutė Visminienė (Valdybos pirmininkė)
Virginijus Vaičionis
Kristina Vogulienė
Domantas Makauskas
Renata Cimbalistienė

Paskolų komitetas

Alvydas Jurkėnas (Komiteto pirmininkas)
Eugenija Stankevičienė
Birutė Daunoravičienė
Vitalijus Petronis
Gintaras Šinkūnas