8 381 59290 anyksciai@lku.lt
Pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys ūkio subjektai, per paskutinius trejus metus nukentėję nuo nepalankių klimato reiškinių, nuo gruodžio 1 d. gali kreiptis dėl lengvatinių paskolų pagal priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“, kurią administruoja Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF). Iš viso paskoloms numatyta 2,7 mln. eurų lėšų, o vienas ūkio subjektas gali gauti iki 25 tūkst. eurų paskolą, o jas išduoda – 10 LKU grupės kredito unijų.
Paskolų teikimui jau pasiruošta

Rugsėjo pradžioje pradėjus įgyvendinti finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“, iki šiol dėl lengvatinių paskolų kreiptis galėjo tik 2019 m. nuo šalnų nukentėję ūkininkai ir ūkiai.

Nuo gruodžio 1 d. dėl lengvatinių paskolų gali kreiptis ne tik nuo šalnų, bet ir nuo kitų nepalankių klimato reiškinių, pavyzdžiui, sausros, liūčių, vėjo per paskutinius trejus metus nukentėję pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys ūkininkai ir ūkiai.

„Šios finansinės priemonės įgyvendinimui jau yra pasiruošta, tad nukentėjusius ūkininkus ir ūkius kviečiame nieko nelaukti bei kreiptis jau nuo gruodžio 1 dienos“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis

Paskolos bus suteikiamos iki 25 tūkst. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Šias lengvatines paskolas galės gauti mažos ir vidutinės įmonės, kurioms yra reikalingos lėšos investicijoms, apyvartinėms lėšoms finansuoti ir darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Paskolos didžiąja dalimi finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o 23 proc. paskolų sumos dalies sudaro finansų tarpininkų – LCKU priklausančių kredito unijų – lėšos. Valstybės lėšomis finansuojamai paskolos daliai yra taikomos nulinės paskolų palūkanos, kredito unijų lėšomis finansuojamai daliai – iki 8 proc. metinės palūkanos, todėl bendra paskolos palūkanų norma nesieks 2 proc.

Paskolos gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas. Paskolos gavėjas turės sumokėti paskolos administravimo mokestį, kuris siekia 1 proc. nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 eurų.

Paskolos pagal šią priemonę bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. kreipiantis į tarpininkaujančią finansų įstaigą – vieną iš priemonės įgyvendinime dalyvaujančių LCKU kredito unijų.

Daugiau informacijos apie lengvatines paskolas pagal šią priemonę ir joje dalyvaujančių kredito unijų sąrašą rasite UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo arba LKU interneto svetainėje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Šaltinis: https://lku.lt/2020/11/24/nuo-gruodzio-1-d-lengvatines-paskolos-teikiamos-nukentejusiems-nuo-visu-nepalankiu-klimato-reiskiniu/