8 381 59290 anyksciai@lku.lt

2020 m. balandžio 20 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2020 m.  balandžio 10 d.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti čia,  taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 20 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 28 d. 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai,  pagal tą pačią darbotvarkę, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu.

VALDYBA