8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Atnaujinome kredito unijų internetinės bankininkystės sistemą „i-Unija“, todėl dabar daugiau operacijų, kurias iki šiol galėjote atlikti tik atvykę į uniją, galėsite valdyti nuotoliniu būdu!

  • Bet kada galėsite papildyti savo taupomąjį indėlį, taip pat – jeigu leidžia Jūsų sutarties sąlygos, nenutraukus sutarties atsiimti dalį sutaupytų lėšų.
  • Galėsite nusistatyti periodinio indėlio papildymo sąlygas: jei sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis, papildymą, nurodytą dieną, sistema atliks už Jus. Su indėliu susietoje sąskaitoje periodinio papildymo dieną lėšų nepakankant, jos nebus nurašomos iškart: sistema lėšas pakartotinai bandys nurašyti tik kitą mėnesį ar kitu Jūsų nurodytu periodiškumu.
  • Periodinį papildymą bet kada galėsite panaikinti ar pakeisti papildymo dydį bei periodiškumą.
  • Lygiai tai pat kaip ir terminuotąjį, internetu galėsite padėti ir taupomąjį indėlį. Tegul Jūsų santaupos dirba Jums!

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis naujomis indėlių valdymo funkcijomis rasite internetinės bankininkystės „i-Unija“ naudojimosi instrukcijoje.

Be to, siekdami prisitaikyti prie finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, pakeitėme kelias internetinės bankininkystės sąvokas. Sąvoka „Banko sąskaita“ pervadinta į „Mokėjimo sąskaita“, o sąvoka „Vietiniai mokėjimai“ į „Kredito pervedimai SEPA“.  Jūsų įprastos operacijos dėl šio pakeitimo niekaip nesikeičia. Visas standartizuotas sąvokas ir jų apibrėžtis galite rasti savo kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose.